29-06-2021

Nieuws

Redactie/Schiedammer Online

Foto: wethouder Patricia van Aaken presenteert Jeugdmonitor 2021 aan de pers (foto door Jan Schrijver)

SCHIEDAM – 20% van de kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool geeft aan “de laatste drie maanden wel eens gepest te zijn op school”. 13% geeft aan “de laatste drie maanden gepest te zijn via internet of mobiele telefoon”. Opmerkelijk is ook dat zij ‘social media/gamen’ als hun favoriete vrijetijdsbesteding zien en niet langer sporten/bewegen.

Dat blijkt uit de door de gemeente uitgevoerde Jeugdmonitor 2021. Dit onderzoek naar het welbevinden van Schiedamse jongeren werd vandaag gepubliceerd. De resultaten zijn gebaseerd op door jongeren van 10 tot en met 23 jaar ingevulde vragenlijsten. De ondervraagde jongeren zijn in drie doelgroepen verdeeld: groepen 7 en 8 van de basisschool (circa 10-12 jaar), middelbare scholieren (circa 11 – 17 jaar) en 17 – 23 jarigen. In totaal 3254 jongeren vulden de vragenlijsten in. Hiervan wonen er 2220 in Schiedam. 

In dit artikel gaan we verder in op de uitkomsten met betrekking tot leerlingen uit groep 7 en 8.

38% van hen zou meer informatie willen hebben over de gevolgen van drugs, 30% over de gevolgen van alcohol en 22% over de gevolgen van roken. 

Gevraagd werd ook: over welke onderwerpen zou je meer voorlichting willen? Het onderwerp dat het hoogst scoort met 46% is: meer voorlichting over de brugklas/middelbare school. Op de tweede plaats staat met 44% ‘gezond leven’. En op de derde plaats met 38% puberteit/lichamelijk ontwikkeling.

Ouders/broer/zus zijn de meest genoemde informatiekanalen om die voorlichting te geven (42%). Ook ‘bespreken met juf/meester’ (20%) en ‘via internet’ (20%) scoren hoog. 

YouTube is met 89% het vaakst genoemd als social medium dat wordt gebruikt, gevolgd door WhatsApp (84%) en TikTok (67%). Facebook (10%) en Twitter (7%) scoren niet hoog bij de leerlingen in groep 7 en 8. 42% vindt het soms moeilijk te stoppen met ‘gamen/social media gebruiken’, 24% heeft er zelfs vaak moeite mee om te stoppen. 16% komt soms slaap tekort door ‘gamen/social media’, 9% vaak. 

6% zegt dat er soms geldzorgen zijn thuis, 2% zegt dat dit vaak zo is. Kinderen met een migratieachtergrond geven ruim twee keer zo vaak aan dat er thuis geldzorgen zijn als kinderen met een Nederlandse achtergrond (10% tegenover 4%).

33% zegt zich soms onveilig te voelen alleen op straat in Schiedam. 49% geeft aan dat er soms ruzie thuis is, 6% zegt dat dit regelmatig voorkomt en 3% zegt dat dit dagelijks het geval is. 

Op de vraag ‘Hoe besteed jij je vrije tijd het liefste?’ geven de leerlingen van groep 7 en 8 het frequentst aan ‘computer en social media’ met 68%, ‘buitenspelen’ staat met 59% op de tweede plaats en sport/beweegactiviteiten met 57% op de derde plaats. Dat is een opmerkelijke verschuiving, vindt wethouder Patricia van Aaken. In de monitor van 2018 stond sport/beweegactiviteiten nog op de eerste plaats en computer/social media op plek 2. De verschuiving zal met de corona-maatregelen te maken kunnen hebben.

We lezen in het onderzoeksrapport: “De grotere rol van social media en gamen en ook de toename van pesten online past natuurlijk in de brede maatschappelijke ontwikkeling dat internet steeds belangrijker wordt. Deze toename zou nog versterkt kunnen zijn door de lockdown: kinderen brengen noodgedwongen meer tijd door in en rond  huis en begeven zich daardoor vaker op internet.”

Van de kinderen met een Nederlandse achtergrond is 82% lid van een sportvereniging of -club. Onder kinderen met een migratieachtergrond ligt dit aandeel op 60%.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in