Kennelijk blijf je iets verkondigen wat, zoals ik het lees, vooral ook op je eigen mening berust. Je refereert aan artikel 6 van de avg. Na korte inzage ervan schrik ik vooral van hoe jij deze denkt te lezen, en vooral hoeveel stappen je overslaat, enkel om je eigen mening te brengen. Bijvoorbeeld:

“1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan: d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;”

Je kunt dit niet uitleggen als zijnde dat het ophangen van een deurbelcamera door een particulier “vitale belangen” behelst.

“e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;”

Zoals ik het lees is het ophangen van een camera niet een “taak van algemeen belang”.

En zo kan ik wel even doorgaan; duidelijk is dat je de avg op een bijzondere, vooral op een eigen overtuiging gestoelde wijze leest.

Wat hierin de oplossing is? Nou wellicht het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens . Met alle repect maar, ik hecht meer waarde aan hun oordeel, waarbij het AP niet voor niets een autoriteit is. Soms is het eens goed je te realiseren dat het gezag wat van het AP uitgaat, ook voor een arnoud engelfriet geld, en je het niet altijd beter moet willen weten (zoals je zelf telkens aangeeft: “ik lees hierin…..”).

Een paar zaken welke ik mis in je betoog: er is nog zoiets als de “menselijke maat” en “empatisch vermogen”. Heel praktisch gezien: hoe prettig is het wanneer je overburen een camera pal op je voorgevel hebben gericht, en daardoor (zouden ze dit willen) precies kunnen bijhouden hoe vaak de lamp van je toilet aangaat en daardoor dus een schema van je toiletbezoeken kunnen bijhouden. Te ver gezocht? Wellicht, ik probeer enkel aan te geven hoe ver privacyschending kan gaan.

Wat me weer verbaasd is hetgeen waarmee je je betoog afsluit, te weten: “En waarom zou de politie burgers moeten informeren over een bestuursrechtelijke kwestie die 99% zeker nooit tot handhaving leidt maar wel (mogelijk) misdrijven kan helpen oplossen? ” We weten inmiddels uit onderzoek van Cnet dat het massaal ophangen van camera’s juist niet leidt tot een afname van criminaliteit maar wel een verhoogde werkdruk op politiediensten teweeg brengt. Als jou grondslag is dat het massaal plaatsen van camera’s “mogelijk” misdrijven kan oplossen, dan bevind je je op een hellend vlak. In een land als china zijn ze daar erg goed in (ik zie dat je daar bent geweest, zal je met eigen ogen staatscontrole hebben kunnen ervaren), vooral ook om oeigoeren te volgen (en ze massaal in kampen te proppen).

Om af te sluiten met hetgeen ik eerder benoemde, het empatisch vermogen. Je spreekt heel makkelijk over surveillance maatregel, om deze massaal in te zetten, maar je vergeet even hoe ongemakkelijk het zou zijn als jou buren bijvoorbeeld camera’s 24/7 op jou huis hebben gericht. Dit laatste lijkt me overigens een interessant experiment, enkel om te zien hoe jij daar op reageert. Of misschien ben je hier wel niet gevoelig voor, en ligt vooral daarin het probleem, wie zal het zeggen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in